Agronomia

Consultoria, assitència i redacció de projectes per a noves plantacions, ordenacions de finques, projectes d'explotació, de millora o d'implantació de noves tecnologies.

Disseny d'instal·lacions de reg, construcció de basses i dipòsits, projectes d'estalvi d'aigua i d'eficiència en el reg.

En cada proposta vetllem per el menor impacte ambiental i la major integració al lloc.

Agronomia

Horts Urbans
Explotació agro-forestal
Feixes agrícoles
Orientació agronòmica