Urbanització i verd urbà

Sòls més permeables, arbrat i vegetació en bones condicions donen qualitat a l'espai urbà tant des d'un punt de vista estètic com mediambiental.

Compaginar el pas d'instal·lacions, cotxes, vianants i trobar l'espai adequat pel verd requereix treballar en equip arquitectes, enginyers i paisatgistes des d'un bon inici.

 

 Avantprojecte "Parc de la Pépinière". Inventari d'arbrat, diagnosi i proposta d'actuacions amb criteris de sostenibilitat.

Lloc: Perpignan (França).
Data: 2018-19
Col·laboració amb: Agence bp. Alicia Ortiz y Mariana Vallejos arq..SRAL-eng. i topogr.
Encàrrec
:  Redacció de l'Avantprojecte
Promotor: Mairie de Perpignan


Projecte d'Urbanització "ZAC El Crusat"
Lloc: Canohès, Perpignan (França).
Data: 2011-12
Col·laboració amb: Agence bp. Alicia Ortiz y Mariana Vallejos arq.
Encàrrec
:  Redacció del projecte executiu
Promotor: SAS Guiraudon Guiponi Leygue Groupe

zac el Crusat_bassin


Projecte d'Urbanització del sector Les Guardioles a Molins de Rei
Lloc: Molins de Rei (Barcelona)
Data:2009-10
Col·laboració amb: Isabel Bennasar arq.
Encàrrec
: Redacció del projecte
Promotor: Ajuntament de Molins de Rei

les guardioles_molins


Projecte de Remodelació de la zona verda de la Ronda Orient a Sabadell
Lloc: Sabadell (Barcelona)
Data:2008-09
Encàrrec
: Redacció i execució del projecte
Promotor: Ajuntament de Sabadell

ronda orient_sabadell


Projecte d'Ordenació dels Espais Lliures del Parc Industrial de  Sant Pau de Riu Sec
Lloc: Sabadell (Barcelona)
Data:2008-09, en execució
Col·laboració amb: Bennasar-Noguera SC.
Encàrrec: Redacció del projecte
Promotor:
Ventoureix SL, Junta de comp.PPU "Sant Pau de Riu Sec"

sant pau de riu sec


Proposta de conservació i millora a tres àmbits del Cementiri de Montjuïc
Lloc: Barcelona
Data:2008
Encàrrec
: Redacció i execució de la proposta
Promotor: Cementiris de Barcelona

cementiri de montjuïc


Projecte d'Urbanització Bàsica del sector SUD 1 "Pla de Cunit"
Lloc: Cunit (Tarragona)
Data:2007-08
Col·laboració amb: EMBA_Estudi Massip-Bosch, arquitectes
Encàrrecr: Redacció del projecte
Promotor:
Layetana Inmobiliaria

cunit_planta general


Projecte d'Ordenació del Passeig del marge Esquerra del Besòs
Lloc: Sant Adrià (Barcelona)
Data:2005
Col·laboració amb: Isabel Bennasar, arquitecta
Encàrrec: Assistència Tècnica a la Direcció d'Obra
Promotor:
AMB_Ajuntament de Sant Adrià del Besòs

besos2