roser vives_ agronomia i paisatge 

Territori i paisatge

Projectes de més gran escala, formant part d'equips multidisciplinars, com a paisatgista i com especialista en temes mediambientals, gestió de sòls i tractament de la vegetació.

 

CAMÍ DEL FRANCOLÍ_ Tarragona

CAMÍ DEL FRANCOLÍ_ Tarragona

Projecte Projecte Bàsic del Camí del Francolí des de la desembocadura a Pont de Goi

Lloc des de t.m. Tarragona a t.m. Valls (11 municipis)

Data 2022

Equip equip amb PHILAE, enginyeria de projectes CÍVIVA, estudis urbans LIMONIUM, serveis ambientals

Encàrrec Diputació de Tarragona Servei de Medi Ambient, Salut pública, enginyeria i territori

TIFNIT_Marroc_Proposta d'ordenació

TIFNIT_Marroc_Proposta d'ordenació

Projecte Proposta d'Ordenació del poble de pescadors TIFNIT al Marroc

Lloc Tifnit (Marroc).

Data 2008

Equip col·laboració amb Ana Noguera, arquitecta

Gallecs_Avaluació d'Impacte Ambiental

Gallecs_Avaluació d'Impacte Ambiental

Projecte Avaluació d'Impacte Ambiental que acompanyala Modificació Puntual del PGM a Montcada i Reixac "L'Estany de Gallecs"

Lloc Estany de Gallecs_Montcada i Reixac (Barcelona).

Data 2005-2006

Encàrrec Avaluació d'Impacte Ambiental

Promotor Ajuntament de Montcada i Reixac

PE Protecció del riu_Sta. Eulàlia de Riu

PE Protecció del riu_Sta. Eulàlia de Riu

Estudi Pla Especial de Protecció del Riu a Santa Eulàlia de Riuprimer

Lloc Santa Eulàlia de Riuprimer (Barcelona).

Data 2003

Equip Col·laboració amb Miquel Surinyach, arq. Jordi Boadas, eng. agrònom

Encàrrec Estudi del Medi Natural

Promotor Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer; IGUAL (DIBA)

Camí de cavalls_Menorca

Camí de cavalls_Menorca

Projecte Pla Especial de Protecció i Delimitació del Camí de Cavalls a Menorca

Lloc Menorca (Illes Balears).

Data 2000-2003

Equip equip amb Isabel Bennasar, arquitecta

Encàrrec Redacció del Pla Especial i del Projecte de delimitació

Promotor Consell Insular de Menorca

POUM_Torroella de Montgrí

POUM_Torroella de Montgrí

Projecte Pla General d'Ordenació Urbana de Torroella de Montgrí /// Premi Catalunya d'Urbanisme 2003

Lloc Torroella de Montgrí (Girona).

Data 1998-1999

Autors Rosa Barba, Ricard Pié i J.M.Vilanova, arquitectes Col·laboració des del CRPP

Promotor Ajuntament de Torroella de Montgrí

 

 Per una major descripció del POUM de Torroella de Montgrí feu clic a la següent publicació