roser vives_ agronomia i paisatge 

Serveis

A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I ENTITATS:

 • Projectes de paisatge a gran i petita escala.
 • Projectes de Parcs i Jardins de nova construcció. Restauració de jardins.
 • Assessoria tècnica en temes ambientals, agronòmics, de jardineria i de paisatge
 • Tractament de l'arbrat viari. Horts urbans.
 • Projectes en sòl rústic: gestió forestal i agrícola
 • Inventaris i catàlegs d'arbrat singular. Valoracions
 • Estudis de caracterització i d'impacte paisatgístic.

 

A DESPATXOS D'ARQUITECTURA I ENGINYERIES:

 • Col·laboració en la vessant paisatgística dels projectes
 • Assessoria tècnica en projectes:

          - vegetació: selecció, tractament i criteris pel manteniment

          - sòls: qualificació i millora, maneig de sòls i tractament de substrats

          - aigua: disseny d'instal·lacions de reg, xarxes de drenatge i gestió sostenible de l'aigua

          - pressupostos

          - estudis ambientals i d'integració paisatgística

 • Col.laboració en projectes urbanístics.
 • Assistència técnica en la Direcció d'obres
 • Valoracions/Informes/Inventaris de la vegetació i arbrat existent.

 

A PARTICULARS:

 • Redacció i execució de jardins i terrasses. Establiment de criteris per al manteniment.
 • Projectes d'instal·lacions de reg. Piscines. Gestió d'estalvi d'aigua.
 • Gestió de finques forestals i agrícoles
 • Camins: nous traçats, acondicionament i estabilització de camins existents
 • Estudis d'integració paisatgística
 • Valoracions de finques rustiques